FOGNING & BRANDTÄTNING - STOCKHOLM - UPPSALA - NORRKÖPNG/ LINKÖPING - MALMÖ - LUND - HELSINGBORG - SKÅNE

Fasadarbeten.

Vi arbetar med fasadarbeten/ fasadrenoveringar vilket innebär fogning, målningsarbeten, Rope Access/ Reparbeten, tätningsarbeten, brandfogning/ brandtätning, tvättning av fasader, PCB-sanering/ inventering och konsulteringar samt besiktningar.

Nyproduktion eller renoveringar.

Vi arbetar med projekt över hela landet. Vi har kontor i Uppsala, Stockholm, Norrköping och Malmö. Kontakta gärna oss vid funderingar eller om ni önskar offert.

En bra fog finns bara där utan att den märks.

En bra fog tänker man inte på utan den finns bara där.

Kontakta oss för mer information.

Stora prestigefyllda projekt.

Vi arbetar både med mindre och större uppdrag över hela Sverige där vi sköter hela konceptet. För att nämna några av våra stora och många prisvinnande projekt har vi tex Flat Iron Building, Clarion Hotell Arlanda, Friends Arena och Karolinska.

Främst utsidan men även insidan.

En fasad ska se fin ut utifrån men mycket arbete finns även att göra på insidan såsom fogning och brandtätning. Även insidan ska ha en fin finish.

Kontakta oss för mer information.

Våra tjänster

Vi finslipar och tar hand om finischen för ditt bygge. Vi har ett välutvecklat miljöarbete och arbetar med produkter med liten miljöpåverkan och Basta registrerade produkter av högsta kvalité.

Fasadrenovering

Fasader förslits med åren av väder och vind det kan därför bli aktuellt med en fasadrenovering. Vi utför reparationer men kan även erbjuda konsultering/ besiktning samt en åtgärdsplan. 

Fogning & Mjukfogning

En bra fog finns bara där utan att vi tänker på den. En fog är dock en mycket väsentlig del i byggprocessen som kräver noggrannhet och kunskap.

Målningsarbeten fasader

Dagligen uppstår slitningar på fasader, men även nylevererade fasader vid nyproduktion kan behöva en uppfräschning efter transporter och eventuella transportskador.

Tätningsarbeten fasader

Tätning av prefab, fönster och dörrar. Prefab eller prefabrikation är block som monteras ihop, ofta används dessa block när man bygger ett hus/fastighet. Mellan dessa byggnadsdelar är det otroligt viktigt att täta och foga för att husen ska få en lång livstid.

Brandtätning & brandfogning

Eld sprider sig snabb och kan få livsfarliga och bestående konsekvenser. Ett sätt att förhindra och motverka snabb spridning av elden är genom brandtätning och brandfogning.

Fasadtvättning

Fasader är ständigt utsatta för väder, vind, avgaser och andra ämnen. Det leder till att fasader med tiden blir smutsiga och tappar sitt ursprungliga värde.

Rope Access/ Reparbeten

Vi utför reparbeten (Rope Access). Detta används bland annat till fasadinspektioner mm.

Konsultering & besiktning

Vi hjälper fler och fler kunder med konsultering och kan ta fram en åtgärdsplan efter aktuellt behov. Det kan exempelvis handla om vattenskador i betongfasader eller konsultering kring brandskydd.

PCB-sanering & Inventering

PCB är ett farligt ämne som har använts som mjukgörandemedel i främst fogmassor. Ämnet börjades använda under 1920-talet för att sedan helt förbjudas i början av 70-talet på grund av dess livshotande bieffekter.

Nyproduktion

Kontor & Fastigheter

BRF & fasadrenovering

Fasadarbeten i hela landet.