FOGNING & BRANDTÄTNING - STOCKHOLM - UPPSALA - NORRKÖPNG/ LINKÖPING - MALMÖ - LUND - HELSINGBORG - SKÅNE

Miljöarbete

Vi har bara en jord och vi måste vara varsamma om den vi har

Våra samarbetspartners

Nature logo

 

 

Vårt miljöarbete

Hos oss på Fog & Byggtjänst har vi ett starkt engagemang för en hållbar utveckling och tar vårt ansvar för miljön på allvar. Vi anser att det är viktigt att arbeta proaktivt för att minimera vår påverkan på miljön och för att säkerställa en hållbar framtid för vår planet.

För att uppnå dessa mål har vi tagit fram en tydlig miljöpolicy och har börjat arbetet med att certifiera vår verksamhet enligt ISO 14001, den internationella standarden för miljöledning. Vi strävar efter att ständigt förbättra våra rutiner och processer, för att minimera vår miljöpåverkan på alla nivåer i vår verksamhet.

Vi har en stor respekt för de produkter vi använder och vi ser alltid till att de hanteras på ett säkert och miljömedvetet sätt, i enlighet med manualer och miljöföreskrifter. Alla våra produkter är även Basta-registrerade, vilket garanterar att de uppfyller höga kvalitets- och miljökrav.

 

  • Vi jobbar enligt ISO 14001.
  • Alla våra produkter är Basta-registrerade.

SKICKA ETT MEDDELANDE ELLER RING OSS!

Information kring vår Privacy och Integritetspolicy.